• 5 elementov,  TKM

    Katera čustva so najbolj poudarjena v določenem letnem času?

    Po TKM je vsak letni čas povezan z določenim elementom od petih, ki so: voda, les, ogenj, zemlja in kovina.   Vsak element je povezan tudi z določenim čustvom   In če povežemo element, letni čas in čustvo, ugotovimo, da v celem letu so spodnja čustva najbolj izražena v tem letnem času: pozimi (čas vode) najbolj izstopa čustvo strahu spomladi (čas lesa) smo najbolj dovzetni za čustvo jeze poleti (čas ognja) moramo paziti, da srca ne obremenjujemo s pretirano navdušenostjo, vzhičenostjo pozno poletje in tudi med menjavanjem letnih časov (čas zemlje) se pojavi več zaskrbljenosti jeseni (čas kovine) pa se lahko več krat počutimo žalostni     Malo se opazuj,…