• zima
    5 elementov,  TKM,  Yin & Yang

    Zima po TKM

    Pa smo prišli tudi do časa zime, elementa VODE po TKM. Vemo, da obstaja cikel 5 elementov po TKM, ki ves čas kroži: prehaja od vode, do elementa lesa, potem do ognja, naprej do elementa zemlje in na koncu do kovine, pa se spet spreobrne v element vode itd. Ta cikel neprestano kroži in je tesno povezan z naravo. Tako lahko v Teorijo 5 elementov vključimo tudi letne čase in zima se tako sklada z elementom Vode. Pa si poglejmo, kaj to pomeni.     Zima Čas VODE po TKM traja vse od 7. 11., pa do 4. 2. To je YIN čas v letu, ko se narava obrne vase…